אנו שומרים על סודיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' אלא בהוראת בית משפט