מדיניות החזרים

אנו שומרים על סודיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' אלא בהוראת בית משפט
 
 
 

 

Translate »